اداره کل امنیت خواستار تحقیق دقیق از کارمندان خود است

[ad_1]

24 ژانویه 2021 – 10:37 عصر

اخبار (نواكاوت) – مدیر كل امنیت ، سرلشكر مسكارو اولد سیدی ، به بخشهایی در بخش خود دستور داده است كه برای تعیین وضعیت كلی كارمندان متعلق به منافع خود ، یك نظرسنجی جامع و دقیق انجام دهند.

اولد سیدی خواست تا قبل از سه شنبه هفته آینده ، اسامی ، شماره و مشاغل تمام افراد غایب غیرقانونی را به وی اطلاع دهد تا اقدامات اداری فوری علیه آنها انجام شود.

و مدیرکل امنیتی معتقد است که علی رغم “بخشنامه ها و بخشنامه های تکراری ، تلاش برای کنترل وضعیت مردم تحت الشعاع نقص به دلیل طرفداری یا عدم کنترل ، که منجر به حضور برخی موارد در خارج از کشور می شود ، همچنان تحت الشعاع قرار می گیرد. بدون اینکه گزارش شود “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید