افزایش جدید حقوق نمایندگان مجلس به میزان 230 هزار انس

[ad_1]

27 ژانویه 2021 – 12:26

اخبار (نواکوت) – قانون گذاران موریتانی در ماه ژانویه 230،000 اونس افزایش حقوق جدید دریافت کردند ، که این دومین افزایش در دوره کمیته فعلی پارلمان از زمان افزایش حقوق خود به میزان 250،000 اونس در سال گذشته است.

با این افزایش جدید ، درصد خسارت نمایندگان مجلس در مقایسه با غرامت نمایندگان مجلس در مأموریت های قبلی ، 88 درصد افزایش می یابد.

بودجه شورای ملی برای سال جدید 3،287،543،440 اونس قدیمی بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید