الزامات دستوری هبرون برای بازیابی صحنه سیاسی کشور

[ad_1]

29 ژانویه 2021 – 10:50

هبرون النهوی نماینده الاهبار (نواكوت) خواستار احیای صحنه سیاسی كشور بر اساس اعتماد و همكاری شد.

وی در سخنرانی روز جمعه در جلسه مناظره گزارش نخست وزیر ، اظهار داشت که آرامش سیاسی کافی نیست ، افزود: بلکه صحنه سیاسی باید براساس اعتماد و همکاری ترمیم شود.

نماینده پارلمان اروپا بر لزوم کار سریع روی برخی پرونده ها ، به ویژه موارد مربوط به اصلاحات ، آموزش ، امنیت غذایی و آب تأکید کرد.

وی بر لزوم متحد کردن ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پرستاران و فعال سازی شورای ملی آموزش تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تسریع در برنامه کفایت غذایی شد و افزود: رتبه موریتانی در شاخص گرسنگی به 85 رسید.

وی افزود: ما باید از نظر بازده غذایی و امنیت آب تلاش مضاعفی انجام دهیم. آب مورد نیاز نوكاكوت به 110 هزار مترمكعب می رسد و بنابراین باید مخازن كافی تأمین شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید