انتصابات در وزارتخانه های بهداشت ، تجارت و فرهنگ

[ad_1]

خبر (نواكاوت) – دولت در جلسه خود كه امروز چهارشنبه 6 ژانویه 2021 برگزار شد ، وزارتخانه های بهداشت ، تجارت و فرهنگ را به شرح زیر منصوب كرد:

وزارت بهداشت:

کابینه وزیر

انتصاب شده: احمد گدو اولدن زین ، مهندس ارشد کامپیوتر

وزارت تجارت ، صنعت و جهانگردی:

وزیر دیوان

کمیساریای کل نمایشگاه: هوا آدیالو ، مدیر کل سابق فروشگاه یک مرحله ای در منطقه آزاد.

وزارت فرهنگ ، ارتباطات ، صنایع دستی و روابط مجلس:

دولت مرکزی

ریاست روابط پارلمانی

دستیار مدیر: محمد محتر اولد احمدو ، عضو هیئت دولت سابق

اداره اداری و مالی

دستیار مدیر: محمد الامین اولد اشرف احمد ، رئیس سابق بخش در اداره روابط پارلمانی.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید