انتصاب سرلشکر محمد وال اولد امیف به عنوان دستیار فرمانده ژاندارمری

[ad_1]

26 ژانویه 2021 – 12:58

سرلشکر محمد وال اولد عامیف در جریان فعالیت های قبلی (اخبار - بایگانی)

خبر (نواکشوت) – رئیس جمهور محمد اولد الغزوانی امروز سه شنبه سرلشکر محمد وال اولد عمیف را به عنوان دستیار فرمانده ژاندارمری منصوب کرد و جانشین سرلشکر عبدالله اولد احمد عایشه شد که اوایل ماه جاری به سمت رئیس ژاندارمری منصوب شد.

اولد عمائف دبیرکل وزارت دفاع بود که در اوایل فوریه منصوب شد.

اولد امیف از اداره دفتر تحقیق و اسناد (اطلاعات خارجی) ریاست جمهوری وارد دبیرخانه عمومی وزارت دفاع شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید