انتصاب مدیر جدید و رئیس کانال ساحل

[ad_1]

28 ژانویه 2021 – 11:56

خبر (نواکشوت) – امروز ، پنجشنبه ، 28 ژانویه 2021 ، اعلام شد که ابا محمد المختار به عنوان مدیر جدید تلویزیون آل ساحل منصوب می شود که جانشین روزنامه نگار احمد اولد البو خواهد شد.

گدو اولد عبدالرحمن ، کمیسر سابق ایمنی مواد غذایی ، جانشین روزنامه نگار عبدالله اولد محمد ، به عنوان رئیس هیئت مدیره کانال منصوب شد.

این کانال در هفته های اخیر با اعتصاب کارگران خود که خواستار پرداخت دستمزدی هستند که ماهها عقب مانده اند ، شاهد بحرانی بوده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید