اولد بلال: هیچ الزامی برای ادغام ارائه دهندگان خدمات آموزشی وجود ندارد

[ad_1]

30 ژانویه 2021 – 10:45

اخبار (نواکوت) نخست وزیر موریتانی ، محمد اولد بلال می گوید راهی برای ادغام ارائه دهندگان خدمات آموزشی در خدمات عمومی وجود ندارد.

وی روز گذشته در پاسخ به نمایندگان به این نکته اشاره کرد که 4000 ارائه دهنده خدمات آموزشی قراردادی منعقد کرده اند که براساس آن خدماتی را در ازای مبالغ مشخص ارائه می دهند.

وی افزود: استخدام آنها در خدمات کشوری هیچ تعهدی ندارد ، دسترسی به خدمات ملکی فقط از طریق سازوکارهای تعیین شده توسط قانون انجام می شود.

روز گذشته ، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ادغام ارائه دهندگان خدمات آموزشی در خدمات عمومی شدند.

هر از گاهی ، ارائه دهندگان خدمات آموزشی تظاهرات و اعتراضاتی را در نواكشات ترتیب می دهند تا تفاوت آنها را بخواهند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید