باران خفیف در حوضه شرقی ، کورکل و تکانت بارید

[ad_1]

الاحبار (نواکشوت)-در بیست و چهار ساعت گذشته ، باران های خفیف بر شهرهای سه کشور الحود الشرقی ، کورکل و تکانت باریده است.

به گزارش خبرگزاری موریتانی ، به نقل از شبکه ارتباطی اداری وزارت کشور و عدم تمرکز ، این گام شمارها هستند:

حوضه شرقی:

درست …………. 14 میلی متر

شکستن دریاچه …….. 18 میلی متر

دیدا می گویند ……….. 21 میلی متر

دیگ …………….. 25 میلی متر

کورکول:

Kehede ……… 02 میلی متر

Oweinat …….. 05 میلی متر

شرمنده …………… 03 میلی متر

مردم آلئی …… 13 میلی متر

راهب …….. 05 میلی متر

بود:

لاچوایت ……. 07 میلی متر

پوسته ………… 02 میلی متر

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید