برنامه ریزی جلسه ای برای پارلمان برای بحث در مورد گزارش ارائه شده توسط نخست وزیر

[ad_1]

19 ژانویه 2021 – 12:10

خبر (نواکشوت) کنفرانس ریاست جمهوری در شورای ملی درخواستی از دولت برای برگزاری جلسه علنی دریافت کرد که طی آن نخست وزیر محمد اولد بلال گزارشی از فعالیت های دولت در سال 2020 ارائه داد و رئوس سیاست های خود را در سال 2021 بیان کرد.

کنفرانس ریاست جمهوری در شورای ملی در جلسه روز سه شنبه پیشنهاد داد که جلسه ارائه برنامه دولت برای روز چهارشنبه 27 ژانویه برنامه ریزی شود ، در حالی که جلسه در روز شنبه ، 30 ژانویه برای بحث در مورد این برنامه برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس همچنین تصمیم گرفته شد که جلسه عمومی ، که قرار بود روز پنجشنبه ، 21 ژانویه ، ساعت یک برگزار شود ، ساعت 9 صبح همان روز برنامه ریزی شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید