برنامه ریزی دو گزارش در مجلس برای وزرای دادگستری و مواد معدنی

[ad_1]

22 ژانویه 2021 – 12:19

خبر (نواکچوت) – کنفرانس ریاست جمهوری در پارلمان برنامه نویسی دو پرسش شفاهی را تصویب کرد ، سه شنبه آینده ، بدون بحث وزیر دادگستری و وزیر مواد معدنی همراه نیست.

محمد الامین اولد سیدی مولود ، نماینده مجلس ، اولین بازجویی را ارائه داد و به “سرکوب” معترضان توسط سرویس های امنیتی اشاره کرد.

در مورد مورد دوم ، آن توسط معاون آكوجت ، سید احمد اولد محمد الحسن ارائه شده و مربوط به بهره برداری از مواد معدنی است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید