تصویب پاداش برای حقوق هادی های نظامی و محافظتی

[ad_1]

12 ژانویه 2021 – 21:10

اهبار (نوكاكوت) – دولت مورس افزایش حقوق رهبران نظامی و امنیتی در این كشور را تصویب كرد كه انتظار می رود اواخر این ماه آغاز شود.

منابع دولتی به الاحبار تأیید کردند که افزایش پاداش حقوق بدون مشخص کردن درصد آنها همراه با تصمیم گیری در مورد نحوه پرداخت سهمیه به خدمات دائمی در ستاد امنیتی تصویب شده است.

پاداش ژنرال از 23،600 به 31،600 هزار اونس و سرهنگ از 11،000 به 16،000 اونس و پیش پرداخت از 9،000 به 13،000 اونس افزایش یافت ، در حالی که این افزایش در صفوف کاهش یافت و به جای 1200 دلار به 1900 اونس تروا رسید.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید