تفاهم نامه در مورد ایجاد یک بانک مواد غذایی منطقه ای در نواکشوت

[ad_1]

27 آگوست 2021 – 00:24

رئیس منطقه نواکشوت ، فاطمه بنت عبدالملک و رئیس سازمان اقدام علیه محرومیت و ادغام مجدد ، نجایی ، ملقب به بینتا تندیا

اخبار (نواکشوت) – فاطیما بنت عبدالملک ، رهبر منطقه نواکشوت و رئیس سازمان اقدام علیه محرومیت و ادغام مجدد نجائی ، ملقب به بینتا تندیا ، تفاهم نامه ای را در زمینه ایجاد بانک غذا در منطقه نواکشوت امضا کردند.

منطقه نواکشوت در جلسه توجیهی خود اعلام کرد که امضای این تفاهم نامه در راستای برنامه های توسعه ای منطقه نواکشوت با هدف بهبود شرایط زندگی ساکنان شهر به ویژه در زمینه امنیت غذایی و به رسمیت شناختن اهمیت نقش جامعه مدنی در این زمینه

وی افزود که براساس این تفاهم نامه ، هر دو طرف برای بسیج بودجه برای بانک تلاش خواهند کرد و سازمان اقدام علیه محرومیت و ادغام مجدد آن را بر اساس توافقی که بعداً بر اساس تجربه آن و تخصص بانک مسئول امضا خواهد شد ، مدیریت خواهد کرد. برای این.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید