“توسل” نماینده خود را در تشکیل دیوان عالی کشور اعلام می کند

[ad_1]

25 ژانویه 2021 – 19:11

سیدی مختار ، نماینده حمادی اولد ، نام مستعار

اهبار (نوكاكوت) – گردهمایی ملی اصلاحات و توسعه توسل امشب از انتخاب نماینده حمادی اول سید مختار ، ملقب به “آمدی” ، به عنوان قاضی دادگاه عالی امشب خبر داد.

دفتر اجرایی حزب در جلسه امشب در مقر خود در نواكشوت تصمیم گرفت.

دفتر اجرایی پارلمان آنیسا با را به عنوان جانشین پسر سیدی مختار انتخاب کرده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید