در حوضه شرقی باران متوسط ​​تا کم باران است

[ad_1]

26 جولای 2021 – 11:35

خبر (نواکچوت) طی 24 ساعت گذشته ، استان الحد الشرقی شاهد باران متوسط ​​تا سبک بوده است ، به شرح زیر:

– نصب ترکیبی …………… 04 میلی متر

– دیدا سرخ کرد ………………………….. 16 میلی متر

– پایین …………….. 23 میلی متر

– فر را تنظیم کنید …………….. 12 میلی متر

شکر ………………. 07 میلی متر

– جلا داده شده به قطر ……………………… 03 میلی متر

– باسک ………………. 03 میلی متر

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید