در طی ارادت به زنا ، 13 نفر از جمله هنرمندان دستگیر شدند

[ad_1]

3 ژانویه 2021 – 00:06

احمد اولد امین: والی ناحیه تفراگ زینا

اهبار (نوكاكوت) – فرماندار تافرگ ، زنا زینا احمد اولدن امین ، دستور دستگیری 13 نفر را به جرم سازماندهی میهمانی در زمان منع رفت و آمد صادر كرد.

یک منبع به الاحبار گفت که بازداشت شدگان شامل برخی از هنرمندان از جمله هنرمند کارمی بین ابا بودند.

مقامات موریتانی برای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا ، یک مقررات منع رفت و آمد روزانه وضع کرده و آن را روزها از هشت عصر به شش صبح کاهش داده اند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید