دستورالعمل هایی به وزرا برای پیشنهاد راه حل برای بحران با قیمت های بالا

[ad_1]

20 ژانویه 2021 – 22:14

اخبار (نواکوت) رئیس جمهور موریتانی ، محمد اولد الغزوانی ، دولت را موظف کرده است تا تلاش کند تا پیشنهادهایی را در مورد افزایش قیمت مواد اولیه به دولت ارائه دهد.

با پس گرفتن بیانیه صادر شده در پایان جلسه هیئت دولت امروز ، چهارشنبه ، اولد الغزوانی دستورالعمل هایی را به بخشهای مربوطه وزیران صادر کرد تا مطالعه ای را برای نظارت بر پدیده گرانی مواد اولیه تهیه کنند و راه حل های موثر را در اسرع وقت ارائه دهند.

در هفته های اخیر قیمت مواد اساسی افزایش یافته است ، در حالی که تعدادی از سیاستمداران از مقامات خواسته اند تا برای یافتن راه حلی برای بحران گرانی وارد عمل شوند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید