روزنامه نگاران سندیکا خروج اولد آبرید ال-لایل را نسبت می دهند

[ad_1]

14 ژانویه 2021 – 5:47 بعد از ظهر

دیروز رسانه ها ، عرصه سیاسی و فکری در کشورمان یکی از برجسته ترین ارکان خود را از دست دادند ، که یک اندیشمند و سیاستمدار برجسته است ، محمد توسط قدیم مخلوط اللیل تبریک شد و به همین مناسبت دردناک اتحادیه روزنامه نگاران موریتانی صمیمانه تسلیت و صمیمانه تسلیت می گوید با تسلیت به خانواده آن مرحوم و به بستگان وی و تشکر از آنها ، بهشت ​​و صبر و آرامش بعد از او را الهام می گیرد.

ما به خدا و به سوی او باز خواهیم گشت.
اتحادیه. روزنامه نگاران

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید