سومالیک پس از بازرسی رئیس من را از دو ایستگاه برکنار می کند

[ad_1]

31 ژانویه 2021 – 15:01

الاحبار (نواكوت) – شركت برق موریتیایی ساملیك پس از بازرسی از شركت ، دو ایستگاه اصلی خود را در فاسالا ، در منتهی الیه شرق موریتانی و در تكیند ، در استان ترازا خاموش كرد.

منابعی در این شرکت گفتند که آنها بازرسی را برای استفاده نامناسب از سوخت در ایستگاههای خود انجام داده اند و این بازرسی منجر به برکناری دو رئیس ایستگاه شده است.

در اوایل ماه گذشته ، شورای وزیران شیخ اولد بددا را به عنوان مدیر شرکت منصوب کرد و جانشین محمد علی اولد سیدی محمد شد که به عنوان رئیس منطقه آزاد نوآدیبو منصوب شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید