مجلس روز دوشنبه از وزیر انرژی و وزیر محیط زیست س askedال کرد

[ad_1]

6 ژوئن 2021 – 15:08

پارلمان مور

الاحبار (نوكاكوت) – عبدالسلام محمد صالح ، وزیر نفت ، انرژی و مواد معدنی فردا برای پاسخ به سه س addressedال خطاب به وی در پارلمان حاضر می شود و ماریام باكایی وزیر محیط زیست برای پاسخ دادن به س questionالی كه هدف وی است معرفی می شود.

اولد محمد صالح به سه س sentال ارسال شده توسط سه قانونگذار مرتبط با بخش خود ، یعنی كائده مالك گالو ، محمد الامینه اولد سیدی مولود و محمد یحیی طالب احمد پاسخ خواهد داد.

مسئولیت اولد طالب احمد مربوط به نقش وزارتخانه در نظارت بر شرکت های انرژی و معدنی برای تعیین انطباق آنها با قوانین ، قوانین و توافق نامه های امضا شده با آنها است.

در مورد مسئله اولد سیدی مولود ، این مربوط به شرکت برق و قطع مکرر آن در نواکشوت پایتخت و مناطق دیگر است.

در مورد ماریام باکایی ، وزیر محیط زیست و توسعه پایدار ، او به س sentالی که سید احمد محمد الحسن نماینده مجلس در مورد بخش خود ارسال کرده پاسخ خواهد داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید