مدیرکل خدمات ملی گردشگری درگذشت یکی از کارکنان این سرویس را تسلیت می گوید

[ad_1]

13 آگوست 2021 – 9:08 بعد از ظهر

ای جان آرام ، با رضایت و رضایت به سوی پروردگارت بازگرد ، سپس در میان بندگانم وارد شو و وارد بهشت ​​من شو)

با قلب هایی که به فرمان و سرنوشت خدا ایمان دارند و با اندوه و اندوه فراوان ، خبر درگذشت این شخص را که تحت پوشش رحمت خداوند است ، دریافت کردیم ، یمان محمدو حایری ، نماینده منطقه ای خدمات ملی گردشگری در Kedidi Maga. خانواده آن مرحوم و طرفدارانش.
من از خداوند متعال امیدوارم و باید او را با رحمت بزرگ او بپوشانم و در باغهای بزرگش سکونت کنم

ما به سوی خدا و به سوی او باز خواهیم گشت.

مدیرکل خدمات ملی گردشگری

محفوظ خوب متولد شد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید