معاون Akjujt تجهیزات عقیم سازی و محافظت را برای موسسات آموزشی توزیع می کند

[ad_1]

22 ژانویه 2021 – 10:23

خبر (نواكوت) – معاون آكوجت ، سید احمد اولد محمد الحسن ، مواد ضدعفونی كننده و محافظت كننده از شیوع ویروس كرونا را به تعدادی از م institutionsسسات آموزشی استان توزیع كرده است.

اولد محمد الحسن ، نماینده مجلس ، مقادیری از این مواد را به م institutionsسسات آموزش ابتدایی و متوسطه ، ممنوعیت اصلی در شانکیتیا و مدرسه شهر ، ارائه داد.

علاوه بر مقادیر روشهای عقیم سازی برای افراد و ابزارها و سازوکارهای تمیز کردن و سمپاشی ساختمانها ، از ادارات م institutionsسسات به بیش از چهار هزار و پانصد ماسک پشتیبانی می شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید