مقامات از مجوز فعالیت گسترده برای اولد سیدی مولود خودداری کرده اند

[ad_1]

17 ژوئن 2021 – 6:45 بعد از ظهر

الاحبار (نوكاكوت) – نماینده پارلمان محمد الامین اولد سیدی مولود گفت كه مقامات اداری از اجازه فعالیت های جمعی ، كه وی قصد دارد در خانه جوانان پیر در نواكش سازمان دهد ، خودداری می كنند.

اولد سیدی مولود تصریح کرد که فرماندار منطقه لاکسار در ایالت غربی نواکچوت از دریافت درخواست مجوز خودداری کرده است.

با توجه به متن درخواست ، در این نشست “در مورد مسائل توسعه و امنیت و نقش جوانان و نخبگان به طور کلی در تغییر بحث خواهد شد.”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید