منبع دانشجویی: 15 دانشجو در انستیتوی حسابداری و مدیریت بنگاه اقتصادی دستگیر شدند

[ad_1]

27 ژانویه 2021 – 6:55 عصر

اهبار (نواکوت) – یک منبع دانشجویی به الاهبار گفت که پلیس با حمله به موسسه عالی حسابداری و مدیریت این موسسه 15 دانشجو را دستگیر کرد.

این منبع توضیح داد که در میان دستگیر شدگان:

کالج رسمی اتحادیه ملی: محمد یحیی آل مصطفی

افسر داوطلب و خدمات: محمد عمر

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید