منطقه آزاد 15 روز برای تمیز کردن مالکان زمین قبل از لغو مجوز آنها در نظر گرفته است

[ad_1]

31 دسامبر 2020 – 18:46

الاحبار (نوادیبو) – وی گفت که منطقه آزاد به برخی از ذینفعان این قطعات 15 روز فرصت داده است تا آنها را از زباله ها و بقایای ناشی از سهل انگاری پاک کند.

منطقه آزاد در بیانیه ای به امضای دبیرکل آن گفته شده است ، و الاحبار نسخه ای از آن را بدست آورده است مبنی بر اینکه او از طرف برخی از ذینفعان قطعات زمین متوجه سهل انگاری شده است ، که منجر به نقض استانداردهای معماری و زیست محیطی ذکر شده در اسناد مالکیت

منطقه آزاد حکم کرده است که پس از این مدت ، سازمان منطقه آزاد نوآدیبو مجوزهای زمین هایی را که وضعیت آنها با موارد مصوب سازگار نیست لغو خواهد کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید