موریتانی به کاربران جدید اینترنت مجوز می دهد

[ad_1]

الاهبار (نواکچوت) ، وزیر تحول دیجیتال ، نوآوری و نوسازی دولت ، عزیز اولد داهی ، فاش کرد که بخش وی با توجه به آنچه وی “اصلاحات جاری” توصیف کرده است ، به کاربران جدید اینترنت مجوز داده است.

اولد داهی افزود که این مجوز مطابق با سیستم صدور مجوزهای موجود در کشور انجام شده است.

اولد داهی در پاسخ به س fromال نماینده ایزاک اولد احمد میسکا ، نماینده مجلس ، تأکید کرد که این کاربران جدید خدمات خود را در آینده نزدیک ارائه می دهند.

اولد داهی تأکید کرد که این امر باعث افزایش سطح رقابت بین ارائه دهندگان مختلف می شود که تأثیر مثبتی بر کیفیت خدمات مخابراتی در کشور خواهد داشت.

اولد احمد میسکا ، نماینده مجلس ، در س notedال خود با اشاره به اینکه این امر در همه جنبه های زندگی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی به یک ضرورت تبدیل شده است ، به اهمیت وسایل ارتباطی در هر پروسه توسعه که هدف موفقیت آن است ، اشاره کرد.

احمد میسکا قدیمی به موریتانی اشاره کرد ، جایی که بازیگران مختلفی در زمینه ارتباطات فعال هستند ، مطابق با مجوزهای خاص و شرایط مربوط به کیفیت خدمات ، سرعت آن و دامنه سرزمین ملی ، با حضور یک نهاد نظارتی ، با نظارت بر میزان انطباق این شرکت ها با الزامات کتاب های خاص.

احمد مکسا پیر گفت که با وجود همه اینها ، شهروندان و م institutionsسسات دولتی و خصوصی از کیفیت پایین و کمبود خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها شکایت دارند ، به نظر نمی رسد تنظیم کننده آنها را به صورت بازدارنده جریمه کند ، که باعث می شود آنها در سیاست های خود تجدید نظر کنند ، یا اینکه جریمه ها به دلیل ناچیز بودن در مقایسه با درآمد این شرکت ها ، بازدارنده نیستند.

نماینده مجلس سال کرد: چه زمانی این وضعیت به حال خود باقی خواهد ماند؟ فراخواندن وزیر برای روشن کردن تدابیری که وزارت برای مقابله با این وضعیت اتخاذ کرده یا قصد دارد انجام دهد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید