هیئتی از توسل به اولد آبرید اللایل تسلیت گفت

[ad_1]

16 ژانویه 2021 – 11:01 بعد از ظهر

هیئتی از رهبری رالی ملی اصلاحات و توسعه (توسل) روز جمعه درگذشت مرحوم محمد یحدی ، متولد مخبر اللیل را تسلیت گفت.

طبق خلاصه حزب ، هیئتی که از خانه تسلیت خانواده بازدید کرده بود شامل تمام معاونان رئیس جمهور بود: حبیب اولد حمدیت ، سالک اولیدی سیدی محمود ، صوفی اولد چبانی ، علاوه بر رئیس سازمان اصلاحات زنان ، نماینده مجلس ، عایشه بینت بونا.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید