ژنرال های “SNIM” از محرومیت از مشوق های مادی شکایت دارند

[ad_1]

19 ژانویه 2021 – 11:07

الاحبار (نواکچوت) – کارگران زیرساخت (الجنالیا) در شرکت ملی صنعت و معدن (SNIM) با توجه به اینکه شرکت تسلیم نشده است ، خواسته اند در زمره کارگران بهره مند از مشوق های مالی سالانه قرار گیرند. از خدمات آنها.

احمد اولد امبیریک ، معاون دبیرکل اتحادیه گفت که آنها به عنوان کارگران نیمه وقت علاوه بر استثنای مداوم آنها از مشوق های مالی شرکت ، با مشکلات زیادی روبرو می شوند.

اولد امبریک افزود که وعده های این شرکت از سال 2013 در مورد بهبود شرایط کارگران موقت هنوز در شرایط آنها منعکس نشده است.

چند روز پیش ، SNIM اعلام کرد که حقوق تشویقی 1.80 از حقوق اصلی را به کارمندان خود ارائه می دهد و متعهد شد که آن را در ژانویه هزینه کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید