کارزار نظافت در زوئرت الاهبار: اولین خبرگزاری مستقل موریتی

[ad_1]

16 ژانویه 2021 – 12:28

اخبار (نواكاوت) – شهرداری Zouerate كمپین تمیزکاری را امروز صبح شنبه 16 ژانویه 2020 آغاز می کند

این کارزار در الکوئیه و المسجد الاطق آغاز شد و فردا تا العداله و لقویسما ادامه خواهد یافت.

فعالان و سازمانهای جامعه مدنی در این کمپین شرکت می کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید