کارگران غیر دائم خواستار تسویه وضعیت خود هستند (ویدئو)

[ad_1]

27 ژانویه 2021 – 1:40 بعد از ظهر

الاحبار (نواکچوت) – مطابق مصوبه 05/2019 ، کارگران غیرمستقیم در بخشهای مختلف دولتی خواستار تسویه وضعیت خود هستند و خواستار افزایش حقوق و یارانه مسکن هستند.

محمد اولد محمود ، به نمایندگی از این گروه ، در حاشیه اعتراض خود امروز چهارشنبه در مقابل ساختمان پارلمان گفت كه به آنها 4400 اونس جدید بدون پاداش پرداخت شده است.

اولد محمود از رئیس جمهور محمد اولد غزوانی خواسته است تا برای منصفانه رفتار کند و تقاضای آنها برای مسکن ، افزایش حقوق و پاداش را تسویه کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید