اصلاحات واژه ای است که به معنی حقوق بشر است

[ad_1] هنگامی که کمیته حقوق بشر و وکلای مدافع و همفکران احساس می کنند که آنها همیشه در تاریکی بی عدالتی ، بر روی یکدیگر شنا می کنند ، همانطور که به تاریک ترین مراحل زندگی پس از مرگ می روند ، که به هر زندگی تاریکی پایان می دهد. وعده خدا در روز قیامت … ادامه