4 لایحه را به کمیته های تخصصی مجلس ارسال کنید

[ad_1]

12 ژانویه 2021 – 4:47 بعد از ظهر

الاحبار (نواکوت) کنفرانس ریاست جمهوری در پارلمان موریتانی ، چهار لایحه را قبل از ارائه در صحن علنی ، برای بررسی مقدماتی به کمیته های فنی ویژه برد.

صورتحساب های ذکر شده عبارتند از:

پیش نویس قانون مربوط به پلیس محیط زیست

پیش نویس قانونی که شامل تسویه حساب نهایی بودجه دولت برای سال 2019 است

– پیش نویس قانون اصلاح و تکمیل برخی از مقررات قانون № 06-2017 ، صادر شده در 01 فوریه 2017 ، مربوط به مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی

– پیش نویس قانون اصلاح برخی از مقررات قانون 67-039 of 3 فوریه 1967 در مورد استقرار سیستم تأمین اجتماعی.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید