52 مورد تاج جدید و 34 ترمیم

[ad_1]

19 مه 2021 – 17:27

خبر (نواکشوت) وزارت بهداشت موریتانی چهارشنبه شب اعلام کرد که 52 مورد تاج جدید و 34 مورد ترمیم را ثبت کرده است.

این وزارتخانه در بولتن روزانه خود گفته است كه پس از انجام 1220 بازرسی به این نتیجه رسیده است.

عفونت های جدید به شرح زیر توزیع می شوند:

کانکوزا 2

کیفا 2

کاد 3

تمرکز 1

Rosso 1

جعبه 1

4. نوادیبو 4

گابو 3

متولد 5

6. Celebaby 6

Akjoujt 2

برای 2

صبا 1

رایگان Xena 11

دارالنعیم 1

عرفات 4

بندر 1

ریاض 2

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید