منطقه آزاد 15 روز برای تمیز کردن مالکان زمین قبل از لغو مجوز آنها در نظر گرفته است

[ad_1] 31 دسامبر 2020 – 18:46 الاحبار (نوادیبو) – وی گفت که منطقه آزاد به برخی از ذینفعان این قطعات 15 روز فرصت داده است تا آنها را از زباله ها و بقایای ناشی از سهل انگاری پاک کند. منطقه آزاد در بیانیه ای به امضای دبیرکل آن گفته شده است ، و الاحبار نسخه … ادامه